Under sommaren har det hänt en hel del i byggnationen av reningsanläggningen!