Arbetet med sprängning och schaktning mellan Leröy och Orkla, samt på fortsättningen av tomten ned mot havet, fortskrider.